Grafbeeld voor pater Scheutist in Haiti.

Op vraag van zijn broer maakte ik een grafbeeld voor een man die een groot deel van zijn leven in Haïti werkzaam was. Denken over Haïti deed me de opbouw van het werk starten met een 'puinhoop' in een 'slavenland'. Bovenaan zit een figuur die verwijst naar de bevrijding of de verrijzenis, beiden een teken van hoop.

Het beeld is geplaatst op het kerkhof van Deerlijk.