Borstbeeld in het Parlement

Het borstbeeld van gewezen eerste minister Yves Leterme werd op 19 december 2018 onthuld in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dit is het tweede borstbeeld gemaakt door Willy Peeters voor het federaal Parlement.  In 1995 werd het beeld van Mark Eyskens onthuld.Uit de toespraak van Kamervoorzitter Siegfried Bracke,

Willy Peeters heeft, denk ik, goed de persoonlijkheid van Yves Leterme veruiterlijkt: een krachtige breedgeschouderde figuur die veel werk kan verzetten. Met een zelfverzekerde en tegelijk bedachtzame blik, met een "bijna" -glimlach maar ook onpeilbaar, bijna raadselachtig. Met ook letterlijk de sporen van een politiek bestaan op het hoogste niveau.

Zijn kin steunt zacht op zijn handen, waarbij de bovenste hand een gestrekte wijsvinger heeft. Een "vingerwijzing" , teken van alertheid en vastberadenheid. De kunstenaar heeft Yves Leterme willen vatten als een politicus in ons tijdsgewricht, niet de triomfantelijke machthebber, maar de verpersoonlijking van een ingehouden, maar doordachte macht.