Herdenkingsbeeld Sierre (CH)

Op 13 maart 2013 werd het beeld VOOR ALTIJD VERBONDEN ingehuldigd aan de kerk te Heverlee.

Het was op de eerste verjaardag van het busongeval te Sierre (CH) waarbij 9 mensen van de St. Lambertusschool omkwamen. 

Voor Altijd Verbonden

Het beeld dat hier vandaag wordt onthuld, kan karakteristiek worden genoemd voor de creatieve invulling die Willy Peeters aan zijn onderwerpen weet te geven.

De beeldengroep is geen starre, strakke opbouw; integendeel, het is een heel beweeglijke constructie. Het beeld ‘Voor Altijd Verbonden’ van Willy Peeters is eigenlijk een ode aan het leven. Het is de concretisering, de bronsgeworden vorm van deze diepe gedachte.

De beeldengroep functioneert als een geheel. De kunstenaar overstijgt met zijn visie hier de idee van een lotsverbondenheid omdat de inhoudelijke invulling  en de ruimtelijke inplanting onderling in evenwicht met elkaar staan. Diepte en beweging, volume en ruimte zijn voor de beeldhouwer van even groot belang als de inhoudelijke betekenis. Uiteindelijk gaat het er om de meest harmonische samenhang  te realiseren tussen inhoud en vorm.

In deze nieuwe groep is Willy Peeters er in geslaagd de combinatie tussen statische en dynamische elementen in het kunstwerk op een ongedwongen manier met elkaar te verweven. Hij is een kunsteraar die doorheen zijn hele carrière al uitermate geboeid is geweest door de mogelijkheden die de menselijke figuur hem biedt. De kracht van zijn beelden schuilt vaak in de paradox: stilstand die beweging suggereert. De figuren vormen een elegante reidans die zich opsplitst in een flexibele dubbele lijn. Slingerend beweegt die zich over de strakke geometrie van de basis. Komt daar bij dat de elegante menselijke vormen door de scherpe vluchtpunten van de sokkel worden opgenomen in een opwaartse beweging die uitmondt in het oneindige.

 Ik hoop dat velen inspiratie mogen vinden in deze ‘Voor Altijd Verbonden’ van Willy Peeters; troost, aandenken, herinnering of wat iemand ook doet stilstaan bij een beeld. En ik hoop vooral dat dit nieuwe beeld snel een rustpunt van schoonheid binnen de leefwereld van de schoolgemeenschap en van deze gemeente mag worden.

 Johan van Cauwenberge